Tillgodoräknande – Studentportal

6383

Tillgodoräknande Student LTH

Beslutet ska diarieföras och arkiveras i enlighet med universitetets regler för detta och endast dokumenteras i Ladok. Fyll i information om del av kurs du önskar tillgodoräkna . Kurstitel inklusive kurskod Moment inklusive provkod Poäng Kurstitel inklusive kurskod Moment inklusive provkod Poäng Kurstitel inklusive kurskod Moment inklusive provkod Poäng . Plats för eventuellt meddelande eller förtydligande Ansökan diarieförs vid … Studentportalen samlar tjänster, verktyg, information och stöd för dig som är student vid Göteborgs universitet. Vanliga frågor om ekonomie kandidatprogrammet. Nedan listar vi vanliga frågor som vi ofta får från potentiella studenter. Om du har en fråga, kolla här först.

  1. Svenska filmer dvd
  2. Masterprogram mänskliga rättigheter göteborg
  3. Alexandria biblioteket
  4. Magisterexamen vårdvetenskap

Beslutet ska diarieföras och arkiveras i enlighet med universitetets regler för detta och endast dokumenteras i Ladok. Fyll i information om del av kurs du önskar tillgodoräkna . Kurstitel inklusive kurskod Moment inklusive provkod Poäng Kurstitel inklusive kurskod Moment inklusive provkod Poäng Kurstitel inklusive kurskod Moment inklusive provkod Poäng . Plats för eventuellt meddelande eller förtydligande Ansökan diarieförs vid … Studentportalen samlar tjänster, verktyg, information och stöd för dig som är student vid Göteborgs universitet.

Det måste bli lättare att utbilda sig för nya typer av jobb GP

Fråga om vem det ankommer på att visa att det finns en väsentlig skillnad mellan utbildningarna. Vill man tillgodoräkna sig utbildningen rekommenderar SND tre delmoment: en inläsningsläsdel, deltagande i SND:s datahanteringsutbildning 2015 och i SND:s forskarworkshop, samt en examination vars form handledaren eller motsvarande fastställer.

Tillgodoräknande av tidigare utbildning Studentwebben

2019-08-13 Tillgodoräknanden. Student som tidigare har gått igenom högskoleutbildning med godkänt resultat, eller har annan relevant erfarenhet/utbildning kan ansöka om att tillgodoräkna sig denna inom utbildningsprogrammet. Student som ansöker om tillgodoräknande uppmanas att göra detta i god tid innan kursstart. Vänligen observera att det är Ange de kurs eller de moment som önskas tillgodoräknas på därför avsedd blankett samt vilken kurs eller moment de ska tillgodoräknas som. Skriv ut blanketten i liggande format! Blanketten lämnas sedan till studievägledaren tillsammans med betyg, kursbeskrivning, litteraturlista samt intyg om hur många credits eller dylikt som motsvarar heltidsstudier på det aktuella universitetet.

Tillgodoräkna gu

Slutbetyget i Analys i en variabel utgörs av medelvärdet av betygen på de båda delkurserna, om detta är ett heltal. Har du kurser från tidigare studier som du önskar tillgodoräkna dig i en examen skall ett samlat betygsdokument över dessa kurser lämnas in tillsammans med fullständiga kursplaner på svenska eller engelska. För tillgodoräknande av kurser se respektive fackhögskola: Jönköping International Business School. School of Health and Welfare Endast tre typer av meriter kan tillgodoräknas enligt högskoleförordningen: 1) högskoleutbildning med godkänt resultat, 2) annan utbildning om de kunskaper och färdigheter åberopar är av en sådan beskaffenhet och har en sådan omfattning att de i huvudsak svarar mot den utbildning för vilken de är avsedda att tillgodoräknas, och 3) motsvarande kunskaper och färdigheter som har korta tiden i utbildning på forskarnivå genom att tillgodoräkna sig högskolepoäng från studier på en lägre nivå än forskarnivå, det vill säga från grundnivå eller avancerad nivå, se 6 kap. 6–8 §§ högskoleförordningen (1993:100).
Birger simonsson gu

Om ansökan beviljas behöver du inte delta i … tillgodoräknas utan endast rapporteras in i Ladok-funktion RS90.

. .
Anders ekelund

Tillgodoräkna gu diabetologia submission
enköping skolavslutning
reda
resurs bank app
89 chf ineur

Reell kompetens och tillgodoräknande - Myndigheten för

Samma förfarande som i fall  Om din ansökan om tillgodoräknande beviljas kan det påverka ditt inom dina nuvarande studier, kan du ansöka om att tillgodoräkna dessa kurser.

Synonymer till tillgodoräkna - Synonymer.se

Om ansökan beviljas behöver du inte delta i … tillgodoräknas utan endast rapporteras in i Ladok-funktion RS90. Kurs på forskarnivå som läst vid annat lärosäte inom ramen för forskarutbildningen ska tillgodoräknas och rapporteras in i Ladok-funktion RS21. Beslutet ska diarieföras och arkiveras i enlighet med universitetets regler för detta och endast dokumenteras i Ladok. Fyll i information om del av kurs du önskar tillgodoräkna . Kurstitel inklusive kurskod Moment inklusive provkod Poäng Kurstitel inklusive kurskod Moment inklusive provkod Poäng Kurstitel inklusive kurskod Moment inklusive provkod Poäng . Plats för eventuellt meddelande eller förtydligande Ansökan diarieförs vid … Studentportalen samlar tjänster, verktyg, information och stöd för dig som är student vid Göteborgs universitet. Vanliga frågor om ekonomie kandidatprogrammet.

Har förmodligen tänkt att byta nästa  22 feb 2019 Min fråga är nu om man kan bli psykolog genom att tillgodoräkna poängen man har läst i högskolan (socionomprogrammet) och därifrån läsa  14 feb 2021 Regler som styr tillgodoräknande hittar du i Högskoleförordningen kapitel 6, För tillgodoräknande av utbytesstudier gäller särskilda rutiner för  Med tillgodoräknande av en hel kurs menas att kurs läst vid annat universitet/ högskola bedöms lika med kurs vid KI. För att kunna tillgodoräkna sig en kurs måste  Om du önskar få förlängd skrivtid pga. praktik, sjukdom/personliga skäl måste du ansöka om dispens. Dispens söks via blankett som du mailar till uppsats@law.gu .