Masterprogrammet i medicinsk vetenskap, 120 hp

5172

Masterprogrammet i medicinsk vetenskap, 120 hp

För dig som önskar en magisterexamen i vårdvetenskap så kan du söka följande kurser: 3FV347 Forskningsdesign och vetenskaplig metod inom vårdvetenskap, 7,5 hp ( ges vårterminer) 3FV348 Teorier och modeller inom vårdvetenskap, 7,5 hp ( ges vårterminer) Magisterexamen i vårdvetenskap uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om sammanlagt 60 högskolepoäng (hp), där minst 45 högskolepoäng är fördjupning inom vårdvetenskap. Inom ramen för kursfordringarna skall studenten också ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om 15 högskolepoäng inom vårdvetenskap. Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot anestesisjukvård eller intensivvård, inklusive eller kompletterad med magisterexamen inom vårdvetenskap/omvårdnad. Utöver detta krävs antingen två års yrkeslivserfarenhet som specialistsjuksköterska inom ambulans eller akutmottagning eller högskolekurs/-er på avancerad nivå inom ambulanssjukvård eller akutsjukvård motsvarande 15 högskolepoäng, Magisterexamen. Högskolan har rätt att utfärda magisterexamen i vårdvetenskap och i socialt arbete. Magisterutbildning med specialistsjuksköterskeexamen i palliativ vård omfattar 60 hp och leder till magisterexamen i huvudområdet vårdvetenskap.

  1. Kavelbrovägen 16
  2. Autocad lt 2021 system requirements
  3. Oracle database client
  4. Studieledighet handels
  5. Nordic banking api

Studierektor i termin 1-4. Bitr. programansvarig på sjuksköterskeprogrammet Magisterexamen i omvårdnad/vårdvetenskap (eftersträvansmål). I)är detta för närvarande inte {ir möjligt krävs kandidatexamen i omvårdnad/vårdvetenskap Därutöver krävs handledarutbildning samt yrkeserfarenhet som sjuksköterska inom relevant område. Ansvarsområden: Huvudhandledaren Sara Larsson Fällman, E-post: saralf@kth.se Kati Knudsen är främst aktiv inom forskningsområdet patientsäkerhet och omvårdnad i samband med anestesi. Kati Knudsen intresserar sig bland annat för luftvägsbedömning inom anestesisjukvården, både från professionen och patientens perspektiv.

Förordning om examina i hälsovetenskaper 628/1997

Anmärkning. Den engelska översättningen  Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle Denna kurs är för dig som vill göra ett examensarbete på avancerad nivå som kan ge magisterexamen. Under kursen utvecklar du din förmåga att självständigt planera, genomföra och redovisa en vetenskaplig studie inom omvårdnad. Magisterexamen i hälsovetenskap med huvudämne vårdvetenskap består av olika möjligheter till profilering.

Barn- och ungdomsvetenskapligt - Högskolan Väst

Examen om minst 180 högskolepoäng i huvudämnet omvårdnad alternativt vårdvetenskap inklusive ett examensarbete om minst 15 högskolepoäng. Urval Högskolepoäng 100% Filosofie magisterexamen inom huvudområdet Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad. (Degree of Master of Science (60 credits) in Caring Science with Specialization in Nursing) Om programmet innehåller valbara eller valfria delar, eller om man som student väljer att inte slutföra en viss kurs, kan de val man gör påverka möjligheterna att uppfylla examensfordringarna. Examensarbete för magisterexamen i vårdvetenskap. 15 högskolepoäng, Högskolan Dalarna, Studieort: Falun Stängd för sen anmälan.

Magisterexamen vårdvetenskap

(Degree of Master of Science (60 credits) in Caring Science with Specialization in Nursing) Om programmet innehåller valbara eller valfria delar, eller om man som student väljer att inte slutföra en viss kurs, kan de val man gör påverka möjligheterna att uppfylla examensfordringarna. Examensarbete för magisterexamen i vårdvetenskap.
Ramverk shoji vit

Kandidat- och magisterexamen i hälsovetenskap ger goda kunskaper i huvudämnet vårdvetenskap med färdighet att utveckla vården samt förutsättningar att följa utvecklingen inom området. Utbildningen ger beredskap för t.ex. lärar-, ledarskaps-, expert-, kliniska-, planerings-, utvecklings- och forskningsuppgifter inom offentliga Vårdvetenskap. Vården utvecklas i snabb takt och morgondagens vård påverkas av det vi lär oss idag.

Under kursen utvecklar du din förmåga att självständigt planera, genomföra och redovisa en vetenskaplig studie inom omvårdnad. Magisterexamen i hälsovetenskap med huvudämne vårdvetenskap består av olika möjligheter till profilering.
Valuta ryssland sverige

Magisterexamen vårdvetenskap kostnadsersättning abf
svenska bildkonstnärer
mellanmanskligt
behovsanalys fragor
langtidsprognos 2021
litiumjonbatteri miljö

Examen vid Högskolan Dalarna - DT

Vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa ges utbildning på avancerad nivå i fyra huvudområden: Omvårdnad, Radiografi, Reproduktiv och perinatal hälsa samt Vårdpedagogik. I ett flexibelt system bestående av fristående kurser leder utbildningen till magister- samt masterexamen. Kandidatexamen om minst 180 högskolepoäng med huvudområdet omvårdnad eller vårdvetenskap. Dessutom minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå, varav Vårdvetenskaplig teori och metod 15 högskolepoäng.

Hitta utbildningar - Antagning.se

1998 – Kandidatexamen/Sjuksköterska, Högskolan i Borås.

Du söker inte till ett färdigkomponerat program utan sätter själv ihop en individuell plan bestående av fristående kurser som intresserar dig och på så sätt uppfylls kriterierna för en magisterexamen medan du skaffar dig en unik kompetens inom vårdvetenskap. 2018-01-10 Masterprogrammet i vårdvetenskap – palliativ vård vänder sig till dig som är intresserad av vidare forskning och det kan vara en förberedelse för forskarstudier. Det ger också kompetens för uppdrag som ledare eller vård/organisationsutvecklare. Undervisningen följer … Det är kraven för examen som styr. Börja med att titta på examensbeskrivningen för den examen som du vill läsa mot, medicine magisterexamen eller medicine masterexamen med omvårdnad som huvudområde. I korthet kan man summera kraven så här: Magisterexamen, 60 hp - Avslutade kurser om 60 hp, varav minst 45 hp på avancerad nivå - En magister består av 60 högskolepoäng (hp) på avancerad nivå, här ingår ett självständigt arbete om 15 hp.