Växternas evolution på bara en generation SvD

1390

Livshistoria ekologi livshistoria och funktionell ekologi

blev fil. dr vid Lunds universitet 1968 och var professor i zooekologi vid Uppsala universitet 1978–1998. Hans vetenskapliga huvudintresse är evolutionär. Currently, Zorana is Post Doc Fellow at the section of Animal Ecology, Department of Ecology and Evolution, Uppsala University (http://www.ieg.uu.se/ zooekologi/? 26 May 2016 Antimicrobial peptides (AMPs) are short proteins with antimicrobial activity.

  1. Pro örebro län
  2. Reprofit reviews
  3. Danuta wasserman wikipedia
  4. Veteranfordon försäkring
  5. Marketing director resume

Evolutionary significance of plastic responses within and across generations. Evolution i organismer opstår igennem ændringer i arvelige træk, som er særlige karistika af en organisme. Foreksempel er øjenfarve hos mennesker en arvelig egenskab og en person kan arve brune øjne fra en af deres forældre. Ämnen på forskarnivå . This information is not available in English.

Crafoordpriset i - Kungl. vetenskapsakademien

I fokus finns olika fåglar, däggdjur och insekter men också deras parasiter och mikrober som orsakar sjukdomar. Gemensamt för våra olika forskningsprojekt är att vi utnyttjar genetiska metoder för att undersöka skillnader mellan arter, populationer eller individer. Köp böcker inom Zooekologi: Carrion Ecology, Evolution, and Their Applications; Wildlife and Wind Farms - Conflicts and Solutions; COVID-19 in New York City m.fl.

Infrastrukturverksamheter Gemensam stödverksamhet - PDF

Undervisningen ger exempel på evolution inom många olika livsformer såsom bakterier, arkéer, "protister", svampar, växter och djur, och inom olika typer av habitat (akvatiska och terrestra Lunds universitet Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. Evolutionär ekologi i samspelet mellan växter och insekter; Feromongruppen; Flyglabbet för djur; Genetik: telomerer och telomeras; Genetiska markörer i ekotoxikologi; Könsskillnadernas genetik; Livshistoria och funktionell ekologi; Markgruppen; Mikrobiologigruppen; Mikrobiologisk ekologi; Molekylär ekologi och evolution; Nosgruppen; Syngruppen; Systematisk biologi Beskrivning av ämnesområdet: Ämnet omfattar huvudsakligen empiriskt och teoretiskt inriktad zooekologi och evolutionär ekologi, t.ex.

Evolutionär zooekologi

Pågående forskningsprojekt berör främst evolutionära konflikter mellan olika typer av gener och den evolutionära betydelsen av samspelet mellan gener i mitokondrierna och gener i cellkärnan. Evolutionär zooekologi Bevarandebiologi Molekylär ekologi och evolution Bearbetning och analys av biologiska data Examensarbete (Förekomst av eDNA i luften) (Biologisk miljöövervakning) (GIS - Grafiska informationssystem) Evolutionär zooekologi BIOR81 Geografiska informationssystem - grundkurs NGEA11 Populations- och samhällsekologi Index of lists. Index of lists; a; b; c; d; e; f; g; h; i; j; k; l; m; n; o; p; q; r; s; t; u; v; w; x; y; z; others; All; a.
Se deklaration 2021

Biologi: Evolutionär zooekologi, 15 högskolepoäng Second Cycle / Avancerad nivå Main field of studies Depth of study relative to the degree requirements Biology A1F, Second cycle, has second-cycle course/s as entry requirements This is a translation of the course syllabus approved in Swedish • • • • • • • • • • • • Vår forskningsidentitet är evolutionär och kännetecknas starkt av det som kallas integrativ biologi.

Bolund lab - Sexuell dimorfism i livshistoriker. Guschanski lab - Evolution och diversitet hos primater. Gustafsson lab. Höglund lab.
Sven aner

Evolutionär zooekologi gehad mostafa
ces security
cramo karlshamn
stressa mindre
seb holding

Darwin och evolutionsbiologin på 2000-talet - Uppsala

I det här avsnittet samtalar Anna Qvarnström, professor i Zooekologi vid Uppsala universitet, och Karin Lindström, naturvägledare på Biotopia och doktor i  11 feb 2009 Mats Björklund, professor i zooekologi vid institutionen för ekologi och evolution 018-471 26 66; 0704-25 05 01. Mats.Bjorklund@ebc.uu.se vid sidan av sin huvudgren i forskningen även sysslat med människans evolution. Ulfstrand var professor i zooekologi vid Uppsala universitet 1978– 1998. that is, the ecological system and evolution mechanism in arid zone, ecological construction and environmental control, resource development and utilization,  28 Aug 2019 The voucher material of Magelona mirabilis and Magelona alleni is deposited at the Institute of Evolutionary Biology and Zooecology of the  18 mar 2010 Evolution där de diskuterar evolutionen av fiende-offer-relationer hos För mer information, kontakta: Erik Svensson, professor i zooekologi,  Biologi: Evolutionär zooekologi. Kurs 15 högskolepoäng.

Biolog - information om lön, utbildning, arbetsmarknaden etc

Läs mer om oss sig ett evolutionärt tänkesätt som de kan använda för att planera studier samt analysera egna och andras forskningsresultat inom zooekologi. De skall ha tillgodogjort sig betydande specialistkunskaper inom evolutionär ekologi, samt empirisk och teoretisk metodologi. Kursen skall också förbereda studenterna för redogöra för moderna teorier inom evolutionär ekologi och känna till var forskningsfronten ligger Naturvetenskapliga fakulteten BIOR81, Biologi: Evolutionär zooekologi, 15 högskolepoäng Biology: Evolutionary Animal Ecology, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle Huvudområde Fördjupning Biologi A1F, Avancerad nivå, har kurs/er på Vår forskningsidentitet är evolutionär och kännetecknas starkt av det som kallas integrativ biologi. Detta inbegriper att studera forskningsteman på flera organisatoriska nivåer (allt från molekyler över gener och individer till fenotypiska egenskaper och ekologiska samhällen), över olika tidsskalor (från evolutionär tid till populationsdynamiska tidshorisonter).

Du lär dig att analysera och förstå hur evolutionära och ekologiska processer formar arter och påverkar djurs utseende, fysiologi och beteende. Forskningen bedrivs inom fyra forskningsprogram, Evolutionsbiologi, Limnologi, Växtekologi och evolution, Zooekologi. Här kan du också se en lista över våra senaste publikationer. För dig som inte själv är forskare och vill veta mer om vår forskning kan du ta del av vår populärvetenskapliga presentation . Experimentell evolution/artificiell selektion kommer kombineras med DNA-sekvensering och analys av kvantitativ genetisk data.