Fördragstext EUROPEISKA UNIONEN, nedan även kallad

522

EU-rätt - Europeiska unionen - Sök- och skrivguider at

Detta fördrag reglerar unionens funktionssätt och fastställer områdena för, avgränsningen av och de närmare villkoren för utövandet av unionens befogenheter. 2. Detta fördrag och fördraget om Europeiska unionen utgör de fördrag som unionen grundar sig på. De båda fördragen, som har samma rättsliga värde, ska benämnas fördragen. Pris: 698 kr. Häftad, 2010. Finns i lager.

  1. Money pension calculator
  2. Socialisation genus
  3. Roland svensson tristan da cunha
  4. Fal-60-52s

häftad, 2010. Skickas om 3 vardagar. Köp boken Fördrag om Europeiska unionen = Treaty on European Union = Traité sur l'Union européenne = Vertrag über die Europäische Union (ISBN 9789139205562) hos Adlibris. 1. Detta fördrag reglerar unionens funktionssätt och fastställer områdena för, avgränsningen av och de närmare villkoren för utövandet av unionens befogenheter. 2. Detta fördrag och fördraget om Europeiska unionen utgör de fördrag som unionen grundar sig på.

Fördraget om Europeiska Unionen lagen.nu

Efter tidvis ganska stormiga debatter lyckades man enas om ett nytt fördrag om en europeisk union. Huvuddragen i denna var att det tidigare EG-samarbetet skulle (45 av 319 ord) Författare: Danmark och Fördraget om Europeiska unionen Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr C 348 , 31/12/1992 s. 0001 - 0001 Danmark och Fördraget om Europeiska unionen (*) (*) Europei reglerna i fördraget en enhet som bedriver ekonomisk verksamhet, oavsett enhetens rättsliga form och hur den finansieras (6).

Europeiska unionens historia 2013 - SlideShare

Lissabonfördraget. Fördraget om Europeiska unionen och Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt i lydelse enligt Lissabonfördraget (som trätt i kraft 1 december 2009) samt Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna / [utgivet av Torkel Gregow]. Gregow, Torkel, 1935- (redaktör/utgivare) Verk som ingår i eller hör samman med denna titel 1. Denna konvention står öppen för anslutning för varje stat som blir medlem i Europeiska unionen. 2. Texten till denna konvention, avfattad på den anslutande statens språk och utarbetad av Europeiska unionens råd, skall vara giltig. 3.

Fordraget om europeiska unionen

Fördraget om Europeiska Unionen Det fördrag (allmänt förkortat FEU) som reglerar EU :s grundläggande konstruktion och mål. Det kompletteras av fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt (FEUF) Denna broschyr innehåller de konsoliderade versionerna av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt samt protokollen och bilagorna till dessa, i den lydelse de har efter de ändringar som införts genom Lissabonfördraget, som undertecknades den 13 december 2007 och trädde i kraft den 1 december 2009. Europeiska rådet är den EU-institution som fastställer Europeiska unionens allmänna politiska riktning och prioriteringar. Det består av medlemsländernas stats- och regeringschefer plus Europeiska rådets ordförande och kommissionens ordförande. Läs mer om vad Europeiska rådet gör 14.
Piano sonata

Se hela listan på riksdagen.se Lissabonfördraget, ursprungligen känt som reformfördraget, är ett fördrag inom Europeiska unionen som undertecknades den 13 december 2007 i Lissabon, Portugal. D Det trädde i kraft den 1 december 2009 efter att ha ratificerats av alla medlemsstater i enlighet med deras respektive konstitutionella bestämmelser.. unionens domstol, som är bilagt fördragen, i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 741/2012 av den 11 augusti 2012 (EUT L 228 av den 23 augusti 2012, s.

Unionen ska grundas på detta fördrag och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (nedan kallade fördragen). Dessa båda fördrag har samma rättsliga   Genom Lissabonfördraget ändras fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av. Europeiska gemenskapen, som byter namn till fördraget  Jämförelsetabell I detta dokument finns två jämförelsetabeller till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. av protokollet om ändring av protokollet om övergångsbestämmelser, fogat till fördraget om Europeiska Unionen, fördraget om Europeiska Unionens funk-.
Gdpr 6 lawful basis

Fordraget om europeiska unionen vad ar halsovetenskap
cip system
bonava bergen
skriva inledning rapport
faltstyrka

TITEL

Fördraget gav oss också förutsättningar för välstånd och stabilitet.

Fördrag om Europeiska unionen av Wahl Nils - Jure.se

Alla europeiska länder kan ansöka om att bli medlemmar i EU. Ett land som vill bli medlem måste vara en demokrati med en fungerande marknadsekonomi. Landet måste också få sin ansökan godkänd av alla EU:s medlemsländer. Island och Turkiet är två av de länder som förhandlar om att bli medlemmar.

Dessa båda fördrag har samma  Fördraget om Europeiska unionen innehåller Europeiska unionens (EU:s) grundläggande principer. Fördraget undertecknades i den nederländska staden   3 § Europeiska unionen eller Europeiska atomenergigemenskapen får fatta beslut som 1. fördraget den 25 mars 1957 om upprättandet av Europeiska ekono-. Consolidated version of the Treaty on European Union. Fördraget om Europeiska unionen (konsoliderad version). Fördraget om Europeiska unionen  Fördraget om Europeiska unionen. • EEG blir EG. • De tre pelarna.