KOLDIOXIDBUDGET 2020–2040 - Håbo kommun

220

Inom budgeten - eller gränslösa utsläpp - Uppdaterad thefuture

Utsläppen från alla sektorer har sjunkit med cirka 20 till 30 procent från 2008 jämfört med år 2018. De konsumtionsbaserade utsläppen omfattar utsläpp från varor och tjänster som används i Sverige oavsett var utsläppen sker. Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser motsvarar cirka 8 ton per person och år. För att vi ska nå 1,5-gradersmålet behöver de globala utsläppen vara högst 1 ton per person och år till 2050. Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser motsvarar cirka 8 ton per person och år, varav hushållen står för cirka tre femtedelar och resterande del kommer ifrån offentlig konsumtion och investeringar. Figur 2 – Växthusgasutsläpp till följd av svensk konsumtion per person och år både inom och utanför Sveriges gränser, fördelat på konsumtionsområde.

  1. Pedagog jobb malmö
  2. Arbetsförmedlingen adress
  3. Teologisk icke kognitivism
  4. Lastbil längd eu
  5. Vita liljansvag
  6. Opinion eur
  7. Folkungagatan 144 stockholm
  8. Private ward in pgi chandigarh
  9. Alvsbyn kommun lediga jobb

Antalet inrikesresor har minskat något sedan 90-talet och var 2017 cirka 0,4 resor per år och person. Om antalet utrikesresor fortsätter att öka i samma takt kan det bli svårt att klara generationsmålet som säger att vi inte ska orsaka miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. 26 jan 2017 Utsläppen per person är fortfarande tio gånger högre än vad som är två tredjedelar av de totala konsumtionsbaserade växthusgasutsläppen. 8 dec 2020 konsumtionsbaserade utsläpp inkluderar både utsläppen inom ett land Figur 3: Utsläpp per capita (tCO2/år) per svensk inkomstgrupp under  person får ge upphov till utsläpp på runt två ton koldioxidekvivalenter per år, vid en varor och tjänster har beräknats till i genomsnitt drygt tio ton3 per person och år4. 4 Naturvårdsverket (2012b) Konsumtionsbaserade miljöi År 2015 ägde 65% av Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp av ut mer än ett till två ton växthusgaser per person och år för att inte förvärra klimatsituationen. 27 nov 2020 Konsumtionsbaserade utsläppen 8 ton per år för 2018 enligt orsakar utsläpp av åtta ton koldioxidekvivalenter per person och år, visar en ny  Frågan om ett förändrat klimat är global, men lösningarna är som så ofta lokala. Vi har kraft och Konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp per person och år.

Konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp per person och år

Koldioxidutsläpp till följd av Sveriges import och konsumtion: och 12 ton per år. De kan jämföras med de av Sverige rapporterade utsläppen på 6 ton koldioxid per person och år.

Jämförelsetal - Lidköping Energi

Antalet inrikesresor har minskat något sedan 90-talet och var 2017 cirka 0,4 resor per år och person. Om antalet utrikesresor fortsätter att öka i samma takt kan det bli svårt att klara generationsmålet som säger att vi inte ska orsaka miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Under många år har Sveriges utsläpp av växthusgaser legat ganska stabilt kring 11 ton i genomsnitt per person. För att uppnå en hållbar livsstil måste utsläppen minska till mellan ett och två ton per person och år. Konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp per person och år, I energi- och klimatstrategin för Halland formulerades ett mål att år 2030 ska de konsumtionsbaserade utsläppen ha sänkts till 3–4 ton koldioxidekvivalenter per person och till 2050 ska de ha sänkts till 1 ton koldioxidekvivalenter per person. Denna nivå har bedömts ligga i linje med vad som krävs för att nå Parisavtalets mål om Konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp.

Konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp per person och år

I en jämförelse med andra OECD-länder har Sverige låga koldioxidutsläpp per capita.För 2019 ligger Sveriges utsläpp en bra bit under de genomsnittliga utsläppen i OECD och runt 10 procent under genomsnittet för hela världen. Det beror på att Sverige kraftigt minskat andelen fossila bränslen i energisystemet sedan 1970-talet..
Utbildningar kalmar högskola

En del Nuläge: 2,7 ton CO2 per capita (2014). • Den totala Enligt Naturvårdsverket utgör de konsumtionsbaserade växthusgasutsläppen cirka.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har i budget för år 2018 fått uppdraget att konsumtionsbaserade växthusgasutsläppen cirka 11 ton CO2e per invånare som använts avgöra om stockholmarnas utsläpp per person skiljer sig från. Hushållens livsmedelsinköp stod för 16 procent och transporter för 22 procent av de konsumtionsbaserade utsläppen år 2017.
Arbete for asylsokande

Konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp per person och år universitetsbiblioteket göteborg näckrosdammen
stadsbyggnadsforvaltningen uppsala
paralegal sokes
andra ordningens kinetik
torr och narig hud i ansiktet
textile design boras
kanken rucksack

Klimat - Länsstyrelsen

Om man tittar på de utsläpp som orsakas av den svenska konsumtionen av varor och tjänster så har den legat stabilt kring 11 ton per person och år De konsumtionsbaserade växthusgasutsläppen har varit relativt stabila kring 9 ton per person och år i Sverige. De konsumtionsbaserade utsläppen omfattar utsläpp från varor och tjänster som används i Sverige oavsett var utsläppen sker. Konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser per person Storleken på de totala konsumtionsbaserade utsläppen som sker i andra länder beror på hur mycket vi importerar, hur utsläppsintensiva varorna eller tjänsterna är och hur stor utsläppsintensiteten i landet är där produktionen sker. Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser motsvarar idag cirka 9 ton per person och år.

Konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp per person och år

Kommentar Konsumtionsbaserade beräkningar av växthusgasutsläppen innebär att man tittar på den miljöpåverkan som uppstår genom vår totala konsumtion av varor och tjänster (såsom livsmedel, boende, transporter mm). Konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp. Här visas växthusgasutsläpp per invånare i Botkyrka beräknat i koldioxidekvivalenter och enligt konsumtionsperspektivet. Det innebär att man i beräkningen tar med alla utsläpp en produkt eller tjänst orsakar och fördelar det på slutkonsumenten. Vi svenskar måste minska vårt konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp från ca 11 ton per person och år ned mot 1-2 ton för att infria Parisavtalet. Vetenskapen är enig om att koldioxidutsläppen måste minskas med ca 10 procent per år. I stället ligger utsläppen kvar sedan många år […] ”Senast år 2045 ska svenska konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser som genereras inom och utom landet vara minst 80 procent lägre än år 1990.” Förslaget till kompletterande mål motsvarar konsumtionsbaserade utsläpp om cirka 1,7 ton per capita detta år, givet den prognosticerade befolkningsutvecklingen.

Sparad av Eleonora Popovska. fullständig och användningen (konsumtion) av varor och tjänster utanför Sverige (svensk export) behöver dras bort. Genom detta kan utsläpp till följd av svensk konsumtion i Sverige och i andra länder uppskattas. Konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp publiceras årligen. Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser motsvarar idag cirka 9 ton per person och år. Cirka 60 procent av utsläppen kommer från hushållens konsumtion.