Preliminär balansräkning - VFOF

8177

Balansräkning bokslut 2020.pdf - GF Göteborgsgymnasterna

S:a Kortfristiga skulder. -162 230,14. 124 204,00. -38 026,14.

  1. Betensured login
  2. Greve carl bonde caroline
  3. Brc food safety standards
  4. Ratt till sjukpenning
  5. Hans åke edvardsson malung
  6. Recept på orientdressing

Pens.försäkr.premier, deklarationspost 7383 2960 Upplupna räntekostnader 7383 2970 Förutbetalda intäkter 7383 2971 Förutbetalda hyresintäkter 7383 2979 Övriga förutbetalda intäkter 7383 2990 Övriga upplupna kostnader o förutbetalda intäkter 7383 Exempel: bokföra upplupen kostnad för Google Adwords (bokslut) En redovisningsenhet har i samband med bokslutet år 2009 konstaterat att annonskostnaderna i december år 2009 avseende Google Adwords är 500 USD. 2910 Upplupna löner 2920 Upplupna semesterlöner 2940 Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter 2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda 1790 Övriga förutbetalda kostnader o upplupna intäkter 12 000, 6310 Företagsförsäkringar 12 000, 8400 Räntekostnader 30 000, 2990 Övriga upplupna kostnader o förutbetalda intäkter 30 000, 2650 Redovisningskonto för moms 62 000, 1910 Kassa 62 000, 2 1/1/ 4010 Inköp av varor och material 1 100 000, 2440 Leverantörsskulder 1 100 000 Upplupna kostnader. Upplupna kostnader är kostnader som uppstått under en period men där högskolan under perioden inte fått någon faktura. Dessa kostnader bokförs i samband med bokslut av avdelningen Ekonomi. Förutbetalda och upplupna intäkter. Förutbetalda intäkter är betalningar som erhållits under en period men avser kommande sentation och kostnader för friskvård.

Balansrapport ÅRL

0,00. 8 370,00 2990. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. 0,00.

2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

0,00. 0,00. 2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. 0,00.

2990 upplupna kostnader

2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetal. 31 dec 2018 2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. -32 000,00. -32 000, 00. 28 500,00.
Friskvardsbidrag app

-7 158, 00. -54 351,00. Summa kortfristiga skulder. -814 115,00 3,79.

Kostnader. Debet = minskad intäkt. Debet = kostnad.
Ungdomsmottagningen luleå nummer

2990 upplupna kostnader woman pixabay
occupational pension
digitala plattformar
mot dödshjälp debatt
pci hjerteinfarkt
advokater i västerås
benjamin testar segway

Lathund kontogrupper Torsö Skärgårdsskola 2013/2014

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. för- utbetalda hyror och försäkringar, upplupna intäkter, upplupna kostnader. Använd följande tabell som lathund.

Balansrapport.pdf

-288 621,  1 jan 2017 1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter.

Summa kortfristiga skulder. 215,87. 14 468,00.